Konkurs dla młodzieży w Lęborku

16 grudnia 2021 r. w lęborskim starostwie podsumowany został Konkurs Wiedzy o NSZZ „Solidarność” dla szkół ponadpodstawowych powiatu lęborskiego. Organizatorami konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Lęborku i Region Gdański NSZZ „Solidarność”.

Konkurs miał na celu upamiętnienie 40 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” oraz rozbudzenie zainteresowania jego historią i znaczeniem dla Polski, Europy i świata, a także popularyzowanie wśród młodzieży idei Solidarności.

Tematyka konkursu obejmowała zagadnienia z okresu najnowszej historii Polski, dotyczyła Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz znaczenia pontyfikatu Jana Pawła II dla przemian politycznych w naszej Ojczyźnie. Zakres materiału pytań konkursowych obejmował znajomość zagadnień dotyczących wydarzeń grudnia 1970 r., czerwca 1976 r., pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Polski w latach 1979, 1983, 1987, wydarzenia roku 1980, 21 postulatów sierpniowych, stan wojenny i postawa kościoła w tym okresie, a także ustalenia Okrągłego Stołu, ponowna rejestracja NSZZ „Solidarność” i pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne. Należało się też wykazać odpowiednim poziomem wiedzy w zakresie funkcjonowania związków zawodowych w Polsce, znajomością struktury i działaniem NSZZ „Solidarność”.

Konkurs przebiegał dwuetapowo. Etap I – wewnątrzszkolny, w którym każda szkoła przeprowadzała we własnym zakresie eliminacje, w wyniku których zostały wyłonione maksymalnie dwie trzyosobowe drużyny reprezentujące szkołę. Etap II – międzyszkolny – z dwuczęściowym finałem. W części pierwszej finału każdy z uczestników samodzielnie rozwiązywał test opracowany przez organizatorów, składający się z 25 pytań o różnym stopniu trudności, a w części drugiej drużyny odpowiadały ustnie przed komisją w składzie: Irena Jakonis – przewodnicząca oraz Krzysztof Wetta i Aleksandra Siwka – członkowie.

Z siedmiu drużyn najlepsze wyniki osiągnęli :

  • I miejsce – uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku,
  • II miejsce – uczniowie Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku
  • III miejsce – uczniowie Zespołu szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, a pozostali uczestnicy drobne upominki i dyplomy.

Nagrody laureatom wręczyli: Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski, Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski, Ryszard Wenta – członek Zarządu Powiatu, Krzysztof Wetta – członek jury konkursowego oraz Irena i Stanisław Jakonis – reprezentujący NSZZ „Solidarność”.

Irena Jakonis

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Lęborku

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej