Komunikat z obrad Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku – 6. 09. 2022 r. (stacjonarna)

Podczas Rady Sekcji m. in.:

 1. Dwójka stypendystów (Julia Kwaśnik – SP nr 10 Tczew, Grzegorz Szymański – ZSŁ Gdańsk) przedstawiła fragmenty wyróżnionych prac nt. „Moje spotkanie z NSZZ „Solidarność”.
 2. Przedstawiono informację o działaniach Prezydium Sekcji od Rady Sekcji 7 czerwca 2022 r. (w tym zasady przekazywania Biuletynu Sekcji nr 24 i Informatora Stypendialnego – dwadzieścia edycji Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”, 736 stypendiów – obie publikacje znajdują się do pobrania na str. internetowej Sekcji: www.solidarnosc.gda.pl/oswiata ).
 3. Przekazano podziękowania za wolontariat w punkcie recepcyjnym dla uchodźców z Ukrainy, który był otwarty od 11 marca do 10 czerwca br. w siedzibie „S” w Gdańsku (łącznie przebywało ok. 1200 uchodźców, wolontariuszy było 140, w tym połowa z oświaty).
 4. Odbyło się spotkanie z Pomorskim Wicekuratorem Oświaty Anną Gańską-Lipińską, podczas którego przedstawiono m. in. sprawy awansu zawodowego nauczycieli, oceny pracy, kwalifikacji pedagogów specjalnych).
 5. Mec. Przemysław Sapór przedstawił wybrane problemy prawne zgłaszane przez KZ/KM, omówił także opinie nt. ZFSS zamieszczone w Biuletynie Sekcji.
 6. Przedstawione zostały ustalenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, która obradowała 25 sierpnia i 1 września br. Przekazano deklaracje do wypełnienia – sondaż poparcia ew. form protestu. Rada zaapelowała do KZ/KM o przesłanie zbiorczych wyników ankiet do 19 września br.
 7. Rada – w wyniku burzliwej debaty – postanowiła:
  1. Przyjąć stanowisko ws. sytuacji w oświacie, wskazując m. in. na rozdźwięk między atmosferą w szkołach a przekazem MEiN,
  2. Przekazać list do przewodniczącego KSOiW NSZZ „S” ws. organizacji debaty na tematy edukacyjne – koniecznie z udziałem nauczycieli praktyków.
 8. W sprawach innych:
  1. Przekazano ofertę szkoleniową Zarządu Regionu Gd. NSZZ „S” na II półrocze 2022 r.
  2. Omówiono sprawy wyborcze w związku z udziałem przewodniczącego Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ „S” – Stefana Gawrońskiego.
  3. Sprawy budżetowe Sekcji omówiła skarbnik Anna Kocik – wiceprzewodnicząca Sekcji).
  4. Przekazano informacje o przygotowaniach do części muzycznej VII edycji konkursu „Polska moje miejsce, mój kraj”(finał zaplanowano na 18 października w Sali Akwen – Gdańsk).
  5. Przedstawiono informacje o pracy nad instalacją Tablicy upamiętniającej strajk (odsłonięcie planowane jest na 17 listopada 2022 r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim). Zaproszono na nią członków Rady Sekcji.

W imieniu Rady Sekcji,

Wojciech Książek

(przewodniczący Sekcji Gdańskiej)

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej