Komunikat w sprawie podwyżek dla pracowników administracji i obsługi szkół marszałkowskich

Komunikat ws. podwyżek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

W imieniu Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku informujemy, że 9 listopada 2021 r. zwróciliśmy się pismem-wnioskiem do Marszałka Województwa Pomorskiego o zwiększenie w budżecie Województwa Pomorskiego na rok 2022 środków finansowych przeznaczonych  na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych.

22 grudnia br. otrzymaliśmy odpowiedź podpisaną przez Mieczysława Struka – Marszałka Województwa Pomorskiego – potwierdzenie decyzji o podwyżce wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół i placówek prowadzonych przez Pomorski Urząd Marszałkowski,  średnio o 18 procent na etat – od stycznia 2022 r.

Tym samym potwierdziły się słowa Adama Krawca – dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który podczas Walnego Zebrania Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku mówił o pracach nad zwiększeniem środków na ten cel.

To dobra wiadomość. Jeszcze trzeba zwrócić uwagę na szczegóły wdrożenia podwyżek w poszczególnych szkołach, a także zachęcać inne organy prowadzące do podobnego wzrostu płac.

W imieniu Sekcji:

                Anna Kocik                                                                                    Wojciech Książek

(zastępca przewodniczącego Sekcji)                                                          (przewodniczący Sekcji)

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej