Katarzyna Łażewska-Hrycko Głównym Inspektorem Pracy

Wybór Katarzyny Łażewskiej-Hrycko na funkcję Głównego Inspektora Pracy, to bardzo dobra wiadomość dla NSZZ „Solidarność”, dla którego Państwowa Inspekcja Pracy jest jednym z najważniejszych sojuszników w walce o poprawę bezpieczeństwa pracy i przestrzegania praw pracowniczych.

Katarzyna Łażewska-Hrycko jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UG, byłym dyrektorem Biura Rady Dialogu Społecznego. Do marca 2016 r. piastowała stanowisko nadinspektora pracy – kierownika Sekcji Prawnej w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku.
Podczas posiedzenia sejmowej komisji Łażewska-Hrycko przekonywała, że w centrum jej wizji związanej z pełnieniem funkcji inspektora pracy są ludzie. – Dla ochrony ich praw i przepisów BHP powołana została inspekcja – mówiła.

– Katarzyna Łażewska-Hrycko dała nam się poznać jako niezwykle energiczny i kompetentny dyrektor biura Rady Dialogu Społecznego. A właśnie tej energii bardzo potrzeba dzisiaj w Państwowej Inspekcji Pracy. Jesteśmy przekonani, że doświadczenie, szczególnie wynikające z uczestnictwa w dialogu pomiędzy pracownikami i pracodawcami, będzie w tej misji bezcenne. Nowy Główny Inspektor Pracy, to również długo oczekiwana zmiana pokoleniowa. Jest szansą na nowe otwarcie w podejściu do funkcjonowania Inspekcji, która w końcu musi stać się swoistą policją pracy. W tej misji NSZZ „Solidarność” będzie Panią Minister w każdy możliwy sposób wspierać. W imieniu NSZZ „Solidarność” życzymy Pani Minister Katarzynie Łażewskiej-Hrycko wytrwałości i sukcesów – napisał Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” po nominacji, której dokonała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej