Jakie nastroje panują na rynku pracy? Są wyniki badań

Prawie połowa osób pytanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej dobrze ocenia obecną sytuację w swoim zakładzie pracy. Dane zostały opublikowane w komunikacie CBOS zatytułowanym „Nastroje na rynku pracy w pierwszej dekadzie czerwca”.

Jak wynika z tego podsumowania ubyło osób pozytywnie oceniających aktualną sytuację w firmach, gdzie pracują, a przybyło tych, którzy aktualną sytuację uważają za „ani dobrą, ani złą”. CBOS wskazuje, że na takie oceny mają wpływ warunki materialne we własnych gospodarstwach domowych.

– Im lepiej pracujący zarobkowo Polacy oceniają byt swoich gospodarstw, tym częściej wyrażają przekonanie, że obecna sytuacja w ich zakładach pracy jest dobra. Od 22 procent wśród deklarujących złe warunki materialne do 71 procent w grupie oceniających je dobrze – informuje CBOS.

Zadawane pytania dotyczyły także przyszłości i obaw o negatywne zmiany. Na pytanie o to, czy w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy sytuacja zmieni się większość osób odpowiedziała, że nie. Nie zmieniły się znacząco obawy dotyczące zagrożenia bezrobociem – wyniki uzyskane w czerwcu są niemal identyczne z odpowiedziami jakie padały miesiąc wcześniej.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej