Jak zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego? Mamy czas tylko do 16 czerwca br.

28 czerwca br. odbędą się wybory prezydenckie. Będą miały charakter mieszany (hybrydowy), łącząc głosowanie tradycyjne,  w lokalach wyborczych z korespondencyjnym, co ma umożliwić bezpieczne przeprowadzenie procesu wyboru prezydenta RP.   

Wybory hybrydowe to obowiązująca nazwa głosowania, które ma zostać przeprowadzone jednocześnie dwiema metodami – tradycyjną i korespondencyjną.  

Masz orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności? Nie możesz głosować w lokalu wyborczym? Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego. Dzięki temu zagłosujesz z domu lub z innego miejsca, w którym przebywasz – pakiet wyborczy otrzymasz pocztą. Sprawdź, jak to zrobić.

Zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego dotyczy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzanych w Polsce w 2020 r.  Oznacza to , że w przypadku ewentualnego przeprowadzania drugiej tury wyborów i ponownego  głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu chęci głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.  

Wskazywany w zgłoszeniu chęci głosowania korespondencyjnego adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców. Może to być inny adres, niż adres pod którym wyborca został wpisany w spisie wyborców, lecz musi to być adres z obszaru tej samej gminy.

Jeżeli chcesz głosować korespondencyjnie w innej gminie – niż ta, w której jesteś w spisie wyborców – przed zgłoszeniem chęci głosowania korespondencyjnego dopisz się do spisu wyborców w tej gminie.

Jeśli chcesz zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu.

Kto może zgłosić

Każdy, kto spełnia poniższe warunki: ma polskie obywatelstwo, będzie głosować w Polsce, może głosować, czyli: ma co najmniej 18 lat, ma prawa wyborcze.

Prawa wyborcze to prawa, dzięki którym możesz: głosować w wyborach (prawo czynne), startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).

Co musisz przygotować

skan lub zdjęcie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością.

Co musisz zrobić

Kliknij przycisk Wyślij zgłoszenie.

Zaloguj się profilem zaufanym lub e-dowodem. Po zalogowaniu przejdziesz do zgłoszenia.

Sprawdź swoje dane. Podaj dane do kontaktu z urzędem: adres e-mail, numer telefonu (możesz podać obie dane albo jedną).

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz nakładki Braille’a – zaznacz odpowiednie oświadczenia i dołącz swoje aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.

Wybierz, w jaki sposób chcesz odebrać pakiet wyborczy.

Masz 2 możliwości:

odbiór osobisty w urzędzie,

przesyłkę na adres, który podasz w zgłoszeniu (jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, możesz zamówić dostarczenie pakietu wyborczego bezpośrednio do drzwi twojego domu lub mieszkania).

Wybierz urząd, do którego wyślesz zgłoszenie.  

Sprawdź zgłoszenie, podpisz je elektronicznie i wyślij. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę na Mój Gov.

Czekaj na pakiet wyborczy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Informacje na temat pakietu wyborczego.

Urząd NIE rozpatrzy twojego zgłoszenia, jeśli: nie uzupełnisz lub nie poprawisz go w ciągu 1 dnia od otrzymania wezwania z urzędu, masz ustanowionego pełnomocnika do głosowania, wydano ci już zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu, w którym będziesz w dniu wyborów.

Kiedy wysyłasz najpóźniej do 16 czerwca 2020 r,

do 23 czerwca 2020 r. – jeśli w dniu wyborów będzie obowiązywać cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych,

do 26 czerwca 2020 r. – jeśli twoja obowiązkowa kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych zaczęła się po 23 czerwca 2020 r.

 Gdzie wysyłasz

Jeśli jesteś osobą, która nigdy nie składała wniosku o wpisanie do rejestru wyborców – wybierz urząd gminy właściwy dla twojego miejsca zameldowania.

Jeśli jesteś osobą, która została wpisana do rejestru wyborców na własny wniosek – wybierz urząd gminy prowadzący ten rejestr.

Jeśli jesteś osobą, która złożyła wniosek o dopisanie do spisu wyborców na najbliższe wybory – wybierz urząd gminy, który dopisał cię do spisu wyborców.

Jeśli masz wątpliwości – skontaktuj się ze swoim urzędem gminy.

Ile zapłacisz – Usługa jest bezpłatna.

 Informacje na temat pakietu wyborczego

Pakiet wyborczy otrzymasz od urzędu gminy.

Ile będziesz czekać na pakiet:

najpóźniej 5 dni przed wyborami,

najpóźniej 2 dni przed wyborami – jeśli w dniu wyborów obowiązuje cię kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych.

Co znajdziesz w pakiecie:

kartę do głosowania z oznaczeniem, które potwierdza jej autentyczność,

kopertę na kartę do głosowania,

instrukcję,

oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,

kopertę zwrotną,

nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a – jeśli zamówisz ją w zgłoszeniu.

Jak przygotować pakiet wyborczy dla obwodowej komisji wyborczej

Podpisz oświadczenie i wpisz w odpowiednim miejscu swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL.

Wypełnij kartę do głosowania.

Włóż ją do koperty na kartę do głosowania, zaklej kopertę.

Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania i oświadczenie włóż do koperty zwrotnej.

Na kopercie zwrotnej wpisz adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Kiedy i gdzie dostarczyć pakiet wyborczy

Najpóźniej do 26 czerwca 2020 r.:

wrzuć kopertę zwrotną do nadawczej skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla twojego spisu wyborców,

zanieś kopertę zwrotną (lub poproś o to inną osobę) do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).

W dniu wyborów, w godzinach głosowania – zanieś kopertę zwrotną (lub poproś o to inną osobę) do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla twojego spisu wyborców.

Pakiet wyborczy odbierzesz osobiście w urzędzie. Skontaktuj się z urzędem i zapytaj, kiedy możesz odebrać pakiet. 

Pamiętaj!

  • Zanim urzędnik przygotuje dla ciebie pakiet wyborczy, musi pozytywnie rozpatrzyć twoje zgłoszenie. Zrobi to w godzinach pracy urzędu.
  • Jeśli urzędnik stwierdzi w zgłoszeniu braki lub błędy, skontaktuje się z tobą pocztą tradycyjną, e-mailem, telefonicznie lub przez skrzynkę. Sprawdzaj swoją skrzynkę – jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszy to załatwienie sprawy.
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej