Interesanci wracają do urzędów

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja br., od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej, w tym także samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli. Ma ona odbywać się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Należy upewnić się, czy nie ma wymogu umówienia wizyty telefonicznie.

W każdym urzędzie, przy zachowaniu wymogów sanitarnych, jest możliwość osobistego załatwiania spraw.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów). Powyższe zmiany są skorelowane z uchyleniem przepisów wstrzymujących bieg terminów administracyjnych, które zaczną biec ponownie od 25 maja 2020 r.

– Część urzędów podjęła wcześniej decyzję o bezpośredniej obsłudze obywateli w tym trudnym czasie. Dziękuję tym samorządom, które pomimo epidemii starały się normalnie wykonywać wszystkie obowiązki. Jednym z priorytetów administracji w najbliższym czasie musi być rozwój e-usług. Wielu Polaków w ciągu tych trzech miesięcy skorzystało z elektronicznej możliwości kontaktu z urzędem – mówi wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker.

Na wizytę w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim może zgłosić się wyłącznie wnioskodawca bądź osoba, która posiada pisemne upoważnienie.
W trakcie wizyt konieczne jest stosowanie powszechnie obowiązujących zasad  sanitarnych (m.in. obowiązek noszenia maseczek oraz zachowywanie odstępu). Przy wejściu do budynku dezynfekcja rąk.

Klienci, we wszystkich sprawach prowadzonych przez Pomorski Urząd Wojewódzki mogą kontaktować się z pracownikami urzędu (od poniedziałku do piątku) telefonicznie i mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną oraz za pośrednictwem ePUAP.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej