Inicjatywa obywatelska dla emerytur stażowych

Informacja dotycząca procedury obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej…>>
Ustawa o emeryturze stażowej…>>
Lista do zbierania podpisów…>>

Demokracja bezpośrednia, czyli obywatelska inicjatywa ustawodawcza, pozwala obywatelom kształtować prawo w państwie. NSZZ „Solidarność” chce tą drogą wprowadzić przepisy o tzw. emeryturach stażowych, czyli do przejścia na emeryturę bez określenia wieku, po osiągnięciu którego osoby uprawnione mogą zacząć pobierać wypracowane świadczenie.

25 maja br. odbyło się spotkanie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i rozpoczęła się procedura zbierania podpisów. Po zebraniu tysiąca podpisów obywateli popierających projekt, pełnomocnik komitetu zawiadomi Marszałka Sejmu o utworzeniu tegoż z wnioskiem legislacyjnym.

Konstytucja daje co najmniej 100 tys. obywateli inicjatywę ustawodawczą. O ile procedura przejdzie sprawnie to od 1 lipca br. zacznie się ogólnopolskie zbieranie podpisów pod projektem ustawy.

Dlaczego taka droga? Otóż prezydent Andrzej Duda, mimo deklaracji programowej, nie przedstawił projektu tzw. emerytur stażowych, ale powołał Radę ds. Społecznych, która ma zająć się tematem. Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”, zapowiedział więc 7 maja br. przygotowanie obywatelskiego projektu w sprawie emerytur „stażowych”. Opiera się on na założeniu, że osobami uprawnionymi do tzw. emerytury stażowej będą te, które zgromadzą kapitał minimalny uprawniający do otrzymania emerytury minimalnej oraz osiągną staż pracy. W przypadku kobiet to 35 lat podlegania ubezpieczeniom, a w przypadku mężczyzn – 40 lat.  

– Związek chce dbać o prawa pracowników, którzy ciężko pracują całe swoje życie zawodowe i chcą wreszcie godnie przejść na emeryturę i odpoczywać w kwiecie wieku. Decyzja Komisji Krajowej jest jednoznaczna: obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Nie mamy już na co dłużej czekać – oznajmił Duda.  Projekt NSZZ „S”, który ma trafić do parlamentu jako projekt obywatelski. Ma opierać się na założeniu, że osobami uprawnionymi do tzw. emerytury stażowej będą te, które zgromadzą kapitał minimalny uprawniający do otrzymania co najmniej emerytury minimalnej, czyli tak, aby państwo nie musiało dokładać do emerytury minimalnej oraz osiągną staż pracy. W przypadku kobiet ma to być 35 lat podlegania ubezpieczeniom, a w przypadku mężczyzn – 40 lat.   

Należy przy tym zadbać, aby nie doszło do kolizji z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP, który stanowi, że obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. Otóż w myśl tego zapisu zgodnie z Konstytucją RP prawo do zabezpieczenia społecznego przysługuje ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego. Możemy jednak zakładać, że ustawodawca rozszerzy zakres uprawnień emerytalnych. To Sejm i Senat zdecydują, czy ewentualnym rozwiązaniem byłaby zmiana konstytucji i wpisanie nowych zasad przyznawania świadczeń ze względu na spełnienie określonych kryteriów.  Na razie rządzący mówią o zachętach do pracy po osiągnieciu wieku emerytalnego poprzez ulgi podatkowe, zachęcające do dłuższej pracy, stawiając na jego „efektywne wydłużanie”. To w Krajowym Planie Odbudowy, wyznaczającym sposoby wydawania i inwestowania setek miliardów złotych ze wspólnego budżetu Unii Europejskiej, rząd zapowiedział „efektywne wydłużenie wieku emerytalnego”.  

ASG

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej