Inflacja w Europie: Polska pozostaje w środku stawki

Eurostat, urząd statystyczny UE, podał najnowsze dane o inflacji dla krajów spoza strefy euro. Strefa euro znów ze wzrostem. Możemy więc spojrzeć na inflacyjne trendy HICP dla całej Unii.

Indeks inflacji HICP – przygotowany jest przez Eurostat po to, aby wskaźniki cen były porównywalne między krajami Unii Europejskiej. Dlatego wynik dla Polski jest nieco inny niż podawany przez GUS (2,8 proc. w Eurostacie, ale 2,5 proc. wg GUS).

Polska inflacja jest wg. HICP nieco wyższa niż średnia strefy euro (2,6 proc.). Ale i tak polski wskaźnik spadł (z 3 proc. do 2,8 proc.), gdy dla państw strefy euro nieznacznie wzrósł pierwszy raz od grudnia 2023 r. z 2,4 proc. do 2,6 proc.

Najniższą inflację wśród państw UE odnotowuje Łotwa. Tam wskaźnik cen HICP wynosi zero (!), co oznacza, że ceny kształtują się na tym samym poziomie co w maju u.br. Inflacja w trzech krajach bałtyckich była w latach 2022-23 jedną z najwyższych w całej UE. Mimo to nastąpił jej szybki spadek i wygląda ona na opanowaną. Za Łotwą są Finlandia (0,4 proc.) i Italia (0,8 proc.).

Największe problemy z cenami mają Rumunia i Węgry oraz Belgia. Tytuł inflacyjnego lidera dzierży Rumunia – w maju br. inflacja HICP wyniosła 5,8 proc. Dalej Belgia (4,9 proc.) i za nią Chorwacją (4,3 proc.). We wszystkich pozostałych krajach UE wzrost cen nie przekracza 4 proc.
W czterech państwach Unii inflacja HICP była niższa od 2 proc. i mieściła się w celu Europejskiego Banku Centralnego.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska zapowiada procedury nadmiernego deficytu wobec m.in. Polski. Minister Finansów Andrzej Domański podkreślał, że przekroczenie wartości referencyjnej dla deficytu w 2023 r. (deficyt wyniósł 5,1 proc. PKB), miało w Polsce charakter wyjątkowy. Przyczyniły się do niego m.in. wysokie wydatki obronne, środki zastosowane w celu złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków wysokich cen energii oraz pomoc dla osób uciekających z Ukrainy.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej