IKEA zwolniła przewodniczącego „S” bez zgody Komisji Zakładowej

Przewodniczący organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” w IKEA Industry Lubawa został zwolniony z pracy, choć Komisja Zakładowa „NSZZ”s” nie wyraziła zgody na rozwiązanie jego umowy.  

Dariusz Kawka jest przewodniczącym organizacji związkowej, delegatem Europejskiej Rady Zakładowej IKEA Industry i jednocześnie radnym Miasta Lubawa.

15 listopada do Rady Miejskiej w Lubawie wpłynęło pismo z IKEA Industry Lubawa o zamiarze rozwiązania umowy o pracę z radnym Dariuszem Kawką. Trzy dni później podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lubawa wyrażono zgodę na jego zwolnienie. 

Z kolei Komisja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność” IKEA Industry Lubawa nie wyraziła zgody na rozwiązanie umowy o pracę z Dariuszem Kawką. W piśmie z 23 listopada skierowanym do pracodawcy wskazała, że „pracownik nie naruszył w ciężki sposób podstawowych obowiązków pracowniczych, co więcej, podane przyczyny w naszej ocenie są nieprawdziwe”. 

– Zamiar rozwiązania stosunku pracy z przewodniczącym Kawką ma postać szykany ze względu na jego legalną i aktywną działalność związkową, m.in. wszczęcia bezpodstawnie nieuznawanego przez pracodawcę sporu zbiorowego, aktywnego działania na rzecz poprawy warunków pracy i wynagradzania – czytamy w piśmie. 

Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „S” poinformował, że Zarząd Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” zlecił sporządzenie oceny prawnej zasadności takiej decyzji. 

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej