Handel w niedziele: ustawa uszczelniona. Od 2022 roku hipermarket to nie poczta

Sejm 17 września br. uchwalił ustawę uszczelniającą zakaz handlu w niedziele tak, by nie omijały go sklepy świadczące tzw. usługi pocztowe. Zgodnie z przyjętym projektem noweli w niedziele będą mogły funkcjonować te placówki, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się usługami pocztowymi, a nie handlem detalicznym, czyli ich przychody z usług pocztowych będą musiały stanowić ponad 50 procent pozostałych przychodów placówki.

Za trzy miesiące funkcjonować w niedziele będą mogły tylko te placówki, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się one przede wszystkim usługami pocztowymi, a nie handlem detalicznym. Wśród zgłoszonych przez wnioskodawców i przyjętych większością głosów poprawek, jest jednak rozszerzenie katalogu osób spokrewnionych, z których nieodpłatnej pomocy w niehandlowe niedziele, będzie mógł korzystać przedsiębiorca. Obok małżonka i samego właściciela, będą to dzieci, rodzice, macocha lub ojczym, rodzeństwo, wnuki i dziadkowie.

Zgodnie z kolejną poprawką ustawa wchodzi w życie w pierwszy dzień miesiąca, następujący 3 miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, czyli najpewniej z początkiem 2022 roku.

Za nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, uchwaloną w pierwotnej wersji w 2018 r., głosowało 272 posłów, przeciw było 135, 37 osób wstrzymało się od głosu (z klubu Koalicji Obywatelskiej 1 poseł głosował za, a 122 przeciw uszczelnieniu).

Alfred Bujara

– Ustawa, która przywróciła setkom tysięcy pracowników handlu prawo do niedzielnego odpoczynku z rodzinami, powoli staje się fikcją. Jej nowelizacja jest koniecznością. Przygotowaliśmy apel skierowany do parlamentarzystów, w którym tłumaczymy dlaczego jest to dla nas tak ważne – powiedział trzy dni przed głosowaniem Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, podkreślając wagę ustawowej noweli, a przedstawiciele Związki odwiedzili biura klubów parlamentarnych i kół poselskich znajdujące się w budynkach Sejmu. Zaapelowali do posłów o poparcie zmian w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele. Należy zwrócić uwagę na to, że w ostatnich miesiącach kolejne sieci handlowe zaczęły otwierać swoje sklepy w niedziele, obchodząc tym samym ograniczenia zawarte w ustawie. Jeśli ustawa dopuszcza, poprzez luki w jej zapisach, nie można się dziwić, że chęć zysku wygra nad świętością niedzieli – niestety.

Taką furtkę pozostawił zapis w zezwalający na handel w niedziele placówkom pocztowym. Sieci handlowe wprowadziły więc w swoich sklepach usługę nadawania i odbioru paczek, dzięki czemu zyskały status placówki pocztowej i mogą prowadzić działalność w niedziele. Były już wcześniej próby obejścia w ten sposób ustawy, ale boom zaczął się od porozumienia z początku lipca br. największej, należącej do kapitału portugalskiego, sieci handlowych w Polsce ze spółką Skarbu Państwa Poczta Polska. Rządzący nie interweniowali, dopóki ograniczenia w handlu niedzielnym obchodziły sklepy osiedlowe, działające na zasadzie franczyzy. Jednak od kilku miesięcy placówkami pocztowymi stawały się dyskonty, a nawet markety budowlane.

– Wyjątku dotyczącego placówek pocztowych nie było w obywatelskim projekcie ustawy przygotowanym przez „Solidarność”. Został on wprowadzony w trakcie prac parlamentarnych nad projektem. Od początku ostrzegaliśmy, jest to droga do omijania przepisów i nasze obawy się potwierdziły – przypomniał lider „Solidarności” handlowców.

Nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele ma ograniczyć możliwość obchodzenia zawartych w niej obostrzeń. Zgodnie z zapisami, które wejdą one w życie, sklep będzie mógł prowadzić działalność w niedziele niehandlowe jako placówka pocztowa, pod warunkiem, że ten rodzaj działalności będzie dla niego przeważający, czyli przychody z usług pocztowych będą przekraczać 50 proc. łącznych przychodów.

Obecnie ustawa o zakazie handlu w niedziele z 1 marca 2018 r. przewiduje katalog 32 wyłączeń (!). Czas to zmienić w imię praw pracowniczych i uczciwej konkurencji.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej