Godna praca to bezpieczna praca. Projekt finansowany z funduszy norweskich

Projekt „Godna praca to bezpieczna praca” to tytuł projektu finansowanego z Funduszy Norweskich 2014-2022, którego realizację rozpoczął w maju Dział Programów Europejskich Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Projekt poświęcony jest promowaniu bezpieczeństwa w miejscu pracy, zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców.

W przypadku zasad BHP istotne znaczenie ma świadomość społeczna. Często przepisy BHP postrzegane są zarówno przez pracodawców, jak i pracowników, jako coś zbędnego, utrudniającego życie. Większa świadomość społeczna, a także większa świadomość pracowników i pracodawców przyniesie korzyści wynikające z wysokich standardów związanych z BHP, które z kolei  mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój firm i regionu.

Projekt finansowany jest przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach programu „Dialog Społeczny -Godna Praca”. Jest on formą bezzwrotnej pomocy, przyznanej przez Norwegię państwom członkowskim Unii Europejskiej, w tym Polsce. Realizacja projektu wpisuje się w cele funduszy EOG i funduszy norweskich, polegające na wspólnym działaniu na rzecz „Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt realizowany będzie przez 24 miesiące. Dofinansowanie z Funduszy Norweskich 2014-2022 wynosi 150 tys. euro. Operatorem projektu jest Innovation Norway państwowa firma podlegającą norweskiemu Ministerstwu Handlu i Rozwoju (zarówno wniosek, jak i jego rozliczenie prowadzone jest w języku angielskim).

W projekcie „Godna praca to bezpieczna praca”  istotne znaczenie ma współpraca dwustronna pomiędzy polskim i norweskimi związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców. Poznanie norweskich standardów oraz dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, może przyczynić się do polepszenia bezpieczeństwa pracy w Polsce.

W ramach projektu planowane są między innymi szkolenia w zakresie BHP dla przedstawicieli pracowników i społecznych inspektorów pracy, wydanie publikacji zawierającej wyniki badań ankietowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach. Organizowane będą również spotkania z udziałem przedstawicieli Okręgowej Inspekcji Pracy, społecznych inspektorów pracy, przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców. Podsumowaniem będą konferencje upowszechniające rezultaty projektu skierowane do społecznych inspektorów pracy, przedstawicieli związków zawodowych oraz organizacji pracodawców

Do udziału w projekcie gdańska „Solidarność”  zaprasza społecznych inspektorów pracy oraz kandydatów na SIP, przedstawicieli pracowników i pracodawców, związkowców.

Bieżące informacje dotyczące realizowanego projektu znajdują się na stronie internetowej:

www.solidarnosc.gda.pl/bezpiecznapraca

mk

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej