Główny Inspektor Pracy odszedł niespodziewanie

8 stycznia 2021 r. zmarł niespodziewanie Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński, doświadczony inspektor pracy. W imieniu Prezydium Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”, przewodniczący związku Piotr Duda złożył Rodzinie i współpracownikom wyrazy głębokiego współczucia.
Z Państwową Inspekcją Pracy Andrzej Kwaliński związany był przez 36 lat. Przeszedł w urzędzie przez wszystkie szczeble kariery zawodowej, zdobywając kolejne inspektorskie doświadczenia w okręgowych inspektoratach pracy w Kielcach i Warszawie oraz w Głównym Inspektoracie Pracy. Był przez lata członkiem NSZZ “S”.

W 1994 r. Andrzej Kwaliński był jednym z inicjatorów utworzenia NSZZ „Solidarność” w PIP, jako Komisji Międzyzakładowej z siedzibą w Siedlcach. Był jedynym inspektorem pracy z oddziału inspekcji w Radomiu, który odważył się tworzyć niezależny związek zawodowy.

Od 1999 r. pracował w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie, w latach 2009-2016 był zatrudniony na stanowisku nadinspektora pracy, a od czerwca 2016 r. do listopada 2017 ponownie kierował Inspektoratem Pracy w Warszawie.
23 listopada 2017 został powołany na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Pracy, Andrzej Kwaliński 24 września ub.r. objął stanowisko Głównego Inspektora Pracy, zastąpił Wiesława Łyszczka, który odszedł ze stanowiska szefa Państwowej Inspekcji Pracy.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej