Gdynia pamięta o nauczaniu św. Jana Pawła II i o ks. Hilarym Jastaku, gdyńskim kapelanie

W 40 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” i podpisania Porozumień Sierpniowych w niedzielę 30 sierpnia br. sprawowana była w gdyńskim kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa uroczysta msza św. w intencji Bohaterów Sierpnia 80 oraz duchowego przewodnika i charyzmatycznego duchownego śp. ks. Hilarego Jastaka, kapelana “Solidarności”.

W uroczystości uczestniczyli m.in. delegacje „S” z gdyńskich zakładów pracy wraz ze swymi sztandarami, przywódca strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej Andrzej Kołodziej, prezes IPN dr Jarosław Szarek, który wraz z innymi złożył kwiaty pod pomnikiem i na grobie ks. Hilarego Jastaka, działacze społeczni, reprezentanci samorządu gdyńskiego i Sejmiku m.in. radny Roman Dambek, poseł PiS Janusz śniadek, kombatanci.  

W Sierpniu 1980 roku ks. Hilary Jastak przybył do gdyńskich stoczniowców, aby podnieść ich na duchu i utwierdzić w przekonaniu, że walczą za słuszną sprawę. Gdyńska „Solidarność” pamięta o niezłomnym kapłanie. Świątynia pw. NSPJ w Gdyni to miejsce wpisane powojenną historię miasta.  Ks. Hilary Jastak jako pierwszy odprawił mszę świętą w socjalistycznym zakładzie pracy w Stoczni im. Komuny Paryskiej 17 sierpnia 1980 r. Ołtarz otoczyli wówczas szczelnie robotnicy w stoczniowych drelichach.

Proboszcz ks. prof. dr hab. Jacek Bramorski nawiązał do tej historii jak i do nauczania św. Jana Pawła II o i wobec Solidarności. Przypomniał niezwykle ważną papieską homilię z 1987 r. „Do ludzi morza”, w czasie zwątpienia:

Morze mówi człowiekowi o potrzebie szukania się nawzajem. O potrzebie spotkania i współpracy. O potrzebie solidarności. Międzyludzkiej i międzynarodowej. Jakże doniosły jest fakt, że to właśnie słowo „solidarność” zostało wypowiedziane tutaj, nad polskim morzem. Że zostało wypowiedziane w nowy sposób, który równocześnie potwierdza jego odwieczną treść – przypomniał papieskie przesłanie ks. prof. Jacek Bramorski, mówiąc o “Solidarności” jako o plonie z zasiewu Jana Pawła II.

– Papieskie słowa padły na podatną glebę. Nadszedł w naszej ojczyźnie czas przemiany. Wielki papież dostrzegł i wydobył moc ze słowa Solidarność. Najtrafniej oddaje to określenie “bierzmowanie dziejów”. Papieskie nauczanie obudziło poczucie ludzkiej godności – mówił ks. Bramorski, analizując lata 1979-80 jako efekt Zesłania Ducha Świętego.

Przypomniał też przesłanie Jana Pawła II z krakowskich Błoń 9 czerwca 1979 roku:

I dlatego — zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością — taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

Po nabożeństwie kapelan gdyńskiej „Solidarności” został pośmiertnie odznaczony pamiątkowym orderem Semper Fidelis Victoria (w 1945 r. XII Okręg Morski Narodowego Zjednoczenia Wojskowego miał kryptonim „Semper Fidelis Victoria”). Przyznany został przez Stowarzyszenie Dzieci Wojny i Związek Solidarności Polskich Kombatantów.

Przypomnijmy, że w 1934 r. przyszły kapłan podjął decyzję o wstąpieniu do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. W 1937 r. otrzymał niższe święcenia kapłańskie z rąk biskupa Konstantego Dominika. Wysiedlony z Kościerzyny 7 czerwca 1941 r. w Warszawie został wyświęcony przez arcybiskupa Stanisława Galla. Następnie został skierowany kolejno do Lubani nad Pilicą, do Józefowa i do Kamieńczyka nad Bugiem. Nawiązał współpracę z AK. W 1943 ks. Jastak został skierowany do Goszczyna koło Grójca, służył duchową pomocą VI Ośrodkowi Armii Krajowej, uczył na tajnych kompletach.   
1 stycznia 1946 r. mianowano go dyrektorem gdyńskiego oddziału Caritas i od tego czasu na stałe związał swoje życie z Gdynią.Zajął się organizowaniem dystrybucji darów z UNRRa, od Polonii i Czerwonego Krzyża. Zorganizował kuchnie ludowe, dożywianie dzieci w przedszkolach. Założył szwalnie, uruchomił punkt rozdziału leków, zorganizował sierociniec.

17 grudnia 1970, w „Czarny czwartek” ksiądz prałat odprawił mszę św. w intencji zamordowanych na ulicach Gdyni. Zorganizował pomoc poszkodowanym i potrzebującym.  W kościele NSPJ powstała Kaplica Portowców, Stoczniowców i Ludzi Morza upamiętniająca wydarzenia Grudnia ’70.   

16 sierpnia 1980 r. delegacja strajkujących stoczniowców poprosiła księdza Jastaka o odprawienie mszy świętej w Stoczni im. Komuny Paryskiej. Ksiądz zgodził się. Homilia wygłoszona przez księdza Jastaka 17 sierpnia 1980 r. i on sam nadały strajkowi rangę walki o wolność i godność. Tę mszę świętą uczestnicy strajku wspominają do dziś. Pierwsza strajkowa msza św. odprawiona została w Stoczni o godz.11, a następnie o 13 w Porcie Gdyńskim – w intencji tych, którzy zginęli w grudniu 1970 oraz obecnie strajkujących.  
W stanie wojennym ksiądz Jastak podtrzymywał ducha “Solidarności”. Na terenie swojej parafii zorganizował centrum pomocy dla aresztowanych i internowanych oraz dla ich rodzin.
Kapłan zmarł 17 stycznia 2000 roku.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej