Fuzja PKN Orlen z Lotosem coraz bliżej


Komisja Europejska wyraziła warunkową zgodę na połączenie PKN Orlen z Lotosem. Te warunki to m.in. wyzbycie się 30 proc. aktywów gdańskiej spółki i sprzedaż większości stacji benzynowych Grupy LOTOS. A to stawia całość operacji pod względem ekonomicznym pod znakiem zapytania. Jaki koncern, bo jakiś z pewnością, nabędzie owe aktywa Lotosu?

Polski Koncern Naftowy Orlen kontynuuje działania zmierzające do budowy koncernu multienergetycznego. Ważnym krokiem w tym kierunku ma być przejęcie kapitałowe Grupy LOTOS i wykup akcji Grupy ENERGA. Oznacza to koniec myśli o pomorskim megakoncernie powstałym z połączenia tych dwóch spółek.

Ponad 1,5 roku trwały negocjacje z Komisją Europejską w kwestii połączenia dwóch koncernów PKN Orlen i Lotos w jedną spółkę paliwową. KE wyraziła zgodę pod pewnymi warunkami.W sektorze paliwowym mamy do czynienia w Europie ze skonsolidowanymi, połączonymi, z istotnym udziałem tamtejszego skarbu państwa, podmiotami. W większości krajów Unii Europejskiej proces konsolidacji już nastąpił.

W końcu lutego 2018 r. PKN Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, rozumianej jako nabycie przez PKN Orlen bezpośrednio lub pośrednio minimum 53 proc. udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej