Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Oprócz pomocy w postaci „wakacji kredytowych”, które mają zacząć obowiązywać od sierpnia 2022 r. już od 2015 roku funkcjonuje Fundusz Wsparcia Kredytobiorców prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jego zadaniem jest pomaganie osobom fizycznym spłacającym kredyty mieszkaniowe, a które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek:

  • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej;
  • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;
  • miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza kwoty 1552,00 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego lub kwoty 1200,00 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Wsparcie wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, przy czym indywidualnie ustalana kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie. Jest ono przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi kredytobiorcy, który udzielił kredytu mieszkaniowego.

Zwrot wsparcia rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku gdy kredytobiorca bez opóźnienia spłaci 100 rat, pozostała część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia zostanie umorzona.

Wniosek o wsparcie lub pożyczkę składa się w banku, w którym jest spłacany kredyt.

Stan prawny na 6.07.2022 r.

Maria Szwajkiewicz

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej