Emeryci i renciści dorobią więcej od 1 czerwca br.

GUS podał aktualne dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu, co oznacza, że od 1 czerwca br. renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń.

Emeryci i renciści, którzy postanowili dorobić powinni kontrolować czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia świadczeń. Limity są uzależnione od średniej płacy krajowej, która zmienia się co kwartał.

Zmniejszenie bądź zawieszenie świadczenia zależy od przychodów z umowy o pracę, zlecenia, agencyjnej, od których obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, a także przychodu, który jest podstawą wymiaru składek przy działalności gospodarczej.

Od 1 czerwca br. świadczeniobiorcy, którzy pobierają emerytury, ale nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego oraz renciści, będą mogli dorobić bez żadnych konsekwencji dla świadczenia do 3977,10 zł.

Jeśli osiągną przychód przekraczający 70 proc. ale nie wyższy niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 7386,10 zł, to świadczenie zostanie zmniejszone o wartość przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Jeżeli dodatkowe przychody przekroczą kwotę 7386,10 zł to świadczenie zostanie zawieszone.

Nieco inaczej wyglądają potrącenia przy rentach socjalnych. Tu już przekroczenie przychodu o 3977,10 zł spowoduje zawieszenie świadczenia.

Kwoty te będą obowiązywać do 31 sierpnia 2021 r.

Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny mogą, co do zasady, dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się o rozliczenia z ZUS. Wyjątek stanowią osoby, które pobierają emeryturę w zbiegu z rentą z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego. W tym wypadku, jakakolwiek kwota dodatkowego przychodu będzie skutkowała zawieszeniem jednego ze świadczeń.

Jeżeli przychód z tytułu pracy emerytów, którym ZUS podwyższył emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1250,88 zł, przekroczył wysokość kwoty podwyższenia, to emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, bez dopłaty. Ograniczenia nie dotyczą niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń.

Krzysztof Cieszyński,
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej