Będą protestować pracownicy sądów i prokuratury

– Całkowicie popieramy postulat dwunastoprocentowej waloryzacji wynagrodzeń. Swoją obecnością na proteście chcemy także zaznaczyć i zasygnalizować rządowi, że do samego końca będziemy pilnować środków, które są zaplanowane w budżecie na przyszły rok – podkreśla Edyta Odyjas, przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.

10 września w Warszawie Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP i KNSZZ „Ad Rem” organizują protest pracowników wymiaru sprawiedliwości. Protest związany jest z postulatami płacowymi, a także z postulatami dotyczącymi wyeliminowania mobbingu. NSZZ „Solidarność” PSiP postanowiła dołączyć do protestu, ponieważ uważa, że postulaty – podnoszone przez Solidarność od lat – są słuszne.

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury od lat postuluje gruntowną reformę płac, które obecnie nie są uregulowane na poziomie ustawy, na poziomie rozporządzenia zaś dają niemal całkowitą dowolność kształtowania pensji przez każdego pracodawcę – powodując dysproporcje płacowe nawet w tym samym zakładzie pracy – tym bardziej, że w praktyce nie funkcjonują w sądach i prokuraturach żadne regulaminy wynagradzania. Dlatego związkowcy wskazują na konieczność trwałych podwyżek pensji – zabezpieczanie środków na niestałe i dowolnie przyznawane składniki wynagrodzeń nie rozwiązują problemu.

Potrzebę i zasady waloryzacji pensji pracowników sądów i prokuratury sygnalizował także Trybunał Konstytucyjny (P 44/13, P7/14 i S 4/15). Zdaniem Trybunału nie ulega jednak wątpliwości, że pracownicy sądów i prokuratury są objęci konstytucyjnymi gwarancjami, wynikającymi z zasady zaufania obywateli do państwa, równości oraz prawa do ochrony praw majątkowych.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej