Dział Szkoleń ZRG NSZZ „S” zaprasza na szkolenia „on -line”

Dział Szkoleń ZRG NSZZ „Solidarność” nie zwalnia tempa w czasie pandemii i zaprasza na szkolenia w systemie „on -line”.

Temat szkolenia: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS tworzą obowiązkowo pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Pracodawcy, którzy nie spełniają tego kryterium mogą utworzyć ZFŚS na zasadzie dobrowolności. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest obowiązkowo tworzony (bez względu na liczbę zatrudnianych) przez pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

Termin: czwartek 21 stycznia 2021 r. godzina 10.00. Czas trwania szkolenia ok. 4 godzin; prowadzący: Przemysław Sąpór

Temat szkolenia: Mobbing (dla działania i zachowania cechującego mobbing wspólnym mianownikiem jest to, że naruszają zasady współżycia społecznego oraz mają za cel szkodzenie, poniżenie lub ośmieszenie pracownika, jego wyeliminowanie z zespołu pracowników).

Termin: czwartek 28 stycznia 2021 r. godzina 10.00. Czas trwania szkolenia ok. 4 godzin; prowadzący: Przemysław Sąpór

Zgłoszenia przyjmuje kierownik Działu szkoleń Irena Jenda, tel. 502 172 288, adres email: i.jenda@solidarnosc.gda.pl

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem Komisji Zakładowej, podając:

  • Imię i nazwisko, adres e-mailowy i nr telefonu osoby zgłaszanej, nazwę i nr organizacji związkowej.
  • Kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia online będą uczestnikom przesłane drogą mailową.

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer stacjonarny/laptop z przeglądarką CHROME,  lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem. Gwarantujemy proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z prowadzącym, zadają pytania w trakcie szkolenia.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej