Dwustronna inicjatywa ma pomóc starszym pracownikom

W poniedziałek, 8 czerwca podpisane zostało porozumienia strony pracowników oraz strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego na rzecz aktywnego starzenia się. Jest to element wdrażania w Polsce porozumienia europejskich partnerów społecznych z 8 marca 2017 r.

Podpisanie porozumienia jest uwieńczeniem procesu dwustronnych uzgodnień zapoczątkowanego dwa lata temu przez grupę roboczą Rady Dialogu Społecznego ds. europejskiego dialogu społecznego. Wypracowane tam rekomendacje trafiły następnie m.in. do Zespołu RDS ds. prawa pracy, gdzie partnerzy społeczni w trakcie dyskusji uznali, że chcą stworzyć ramy  dla wspólnych działań na rzecz odpowiedzialnego zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach. Autonomiczne rozmowy dały wreszcie efekt.

„Solidarność” podpisała się pod tym  porozumieniem, bo uważamy, że wychodzi ono naprzeciw wyzwaniom przyszłości – mówi Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”. -Teraz chcemy, aby jego zapisy były doprecyzowane w ramach pracy zespołów problemowych RDS i oczywiście będziemy  zachęcać rząd do aktywnego włączenia się.

– Musimy pamiętać, że mimo obecnego koronawirusowego „tąpnięcia” na rynku pracy, w perspektywie długookresowej będziemy borykać się z niedoborem pracowników, ze względu m.in. na zmianę demograficzną. Dlatego ważne jest, by dbać o dobrostan  pracownika w całym cyklu jego życia zawodowego, tak aby jak najdłużej miał nie tylko potrzebę , ale i satysfakcję z utrzymywania  się na rynku pracy – wyjaśnia Sławomir Adamczyk, przedstawiciel polskich związków w Komitecie Dialogu Społecznego UE i jeden z inicjatorów procesu wdrożeniowego. 
W porozumieniu partnerzy społeczni deklarują wspólne zaangażowanie  na rzecz wprowadzenia przykładowo takich rozwiązań jak:

  • poprawa warunków zatrudnienia, w tym wprowadzenie dodatkowej przerwy od pracy oraz zwiększenie autonomii czasu pracy starszych pracowników;
  • promowanie zdrowia w miejscu pracy i poza nim, m.in. poprzez przeciwdziałanie rutynie/wypaleniu zawodowemu, zmniejszenie uciążliwości wykonywania poszczególnych czynności (ergonomiczne meble, stanowiska pracy, webinaria), czy  dostosowanie stanowisk pracy do specyfiki danej płci;
  • zarządzanie umiejętnościami i kompetencjami, w tym wsparcie inwestycji edukacyjnych w kapitał ludzki oraz wdrożenie tzw.  umowy mentorskiej.

– Warto zwrócić uwagę w szczególności na zadeklarowanie działań związanych z dostosowaniem miejsc pracy do potrzeb zdrowotnych starszych pracowników. Wpisuje się to bezpośrednio w cele Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, którego punkt 10  wskazuje, że pracownicy mają prawo do środowiska pracy dostosowanego do ich potrzeb zawodowych, co pozwala im przedłużyć okres ich uczestnictwa w rynku pracy – podkreśla Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ „Solidarność”, uczestnicząca w zespole negocjacyjnym strony związkowej RDS.

Porozumienie przewiduje, że począwszy od 2023 r. roku, partnerzy społeczni i na ich zaproszenie przedstawiciele rządu, składać będą sprawozdania z realizacji zadeklarowanych działań, a raport z wykonywania porozumienia podlegał będzie ocenie na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.

– Taki zapis pozwoli na utrzymanie tej tematyki w sferze zainteresowania partnerów społecznych i uporządkowane działania w RDS. Wyzwania związane z aktywnym starzeniem  będą się bowiem zmieniać, tak jak zmienia się środowisko pracy – zwraca uwagę Barbara Surdykowska.

(bb-k)

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej