Drugi dzień krajowego zjazdu „S”. Część robocza: relacja na żywo i zdjęcia

Drugi dzień obrad XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” rozpoczął się od przyjęcia przez aklamację apelu w sprawie uwolnienia liderów Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych oraz modlitwy odmówionej w w intencji zmarłego Bogdana Pietruszki, a więc autora koncepcji Pomnika Poległych Stoczniowców.

Część robocza rozpoczęła się od zaprezentowania wyników tajnego głosowania, jakie odbywało się na koniec pierwsza dnia roboczego (w sprawie uzupełnienia składu Komisji Krajowej. W wyniku głosowania do KK zostali „dobrani”:

Kolejnym elementem zaplanowanym na piątek są zmiany w statusie Związku, dyskusja nad poszczególnymi propozycjami oraz głosowania w tej sprawie (niektóre ze zmian zostały zaproponowane przez Region Gdański Związku).

Poprawkę dotyczącą możliwości zrezygnowania przez organizację zakładową z osobowości prawnej zaprezentował zebranym Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 

– To poprawka, która jest podyktowana sytuacją, jaką mamy w organizacjach małych i coraz szerszym zakresem różnego rodzaju obowiązków nakładanych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego – tłumaczył. – Mamy już do czynienia z tym, że organizacje nie radzą sobie z obsługą administracyjną, a od przyszłego roku jeszcze dojdzie obowiązek składania na bieżąco sprawozdań do urzędów kontroli skarbowej. 

Innym słowy celem wprowadzenia w życie tej propozycji jest zdjęcie z małych organizacji obowiązków. – Bo z drugiej strony zarządy regionów nie mają możliwości wykonywania tego za podmioty, które posiadają osobowość prawną. Organizacja będzie więc miała możliwość podjęcia decyzji o rezygnacji i samodzielnego określenia czy chce korzystać z tego z pełną świadomością związanych z tym obowiązków – tłumaczył Krzysztof Dośla.

Propozycja tych zmian została odrzucona.

Ważny projekt dotyczył wprowadzenie w Związku władzy sądowniczej, czyli Regionalnego Sądu Koleżeńskiego oraz Krajowego Sądu Koleżeńskiego.

– Intencje są tutaj na pewno szlachetne, ale zwróćmy uwagę na to, że stworzymy kolejną strukturę naszej władzy. To jest poważna zmiana. Moim zdaniem powinniśmy korzystać jednak z dotychczasowych zapisów – powiedział Andrzej Kościk, przewodniczący Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”.

– Przyjmujemy „na dole” i usuwamy „na dole” – dodał Zbigniew Kowalczyk. – Niech zostanie jak jest. Tam gdzie przyjmujemy, tam też wykluczajmy. 

Zmiana została odrzucona większością 127 głosów (za było 57, dwie osoby się wstrzymały).

Kolejny pakiet uchwał dotyczy kwestii finansowych, w tym wysokości składki członkowskiej.

Region Gdański zgłosił także poprawę związaną z udzielaniem pożyczek. – Wydawało się, że obecny zapis jest precyzyjny, ale ubiegłoroczne posiedzenie Komisji Krajowe pokazało, że niekoniecznie – powiedział Krzysztof Dośla. – KK stanęła wówczas na stanowisku, że nie powinniśmy udzielać pożyczki  – dodał.  

Zwrócił także uwagę na kwestie prawne, w tym podatkowe. – Chciałbym, żeby istniała świadomość, że tego typu działalność niesie za sobą określone konsekwencje – stwierdził. – To propozycja uściślenia zapisów, który, wydawało się mi, jest precyzyjny. 

Popołudniu przyjęte zostały także m.in. dwa stanowiska w sprawie Wód Polskich i istniejącego tam konfliktu, a także podjęcia inicjatywy ws. nowelizacji ustawy o sporach zbiorowych.

– Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, wracajcie bezpiecznie do swoich domów. Szczęść Boże i do zobaczenia na naszej drodze związkowej w ciągu roku – powiedział na koniec zebrania Piotr Duda.

(tm)

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej