Droga do rejestracji NSZZ „Solidarność”

Droga do rejestracji NSZZ „S” była długa. 24 września 1980 r. w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie złożono obowiązkowy wniosek o rejestrację NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku. Kryzys rejestracyjny zakończył się 10 listopada 1980 r.  

Porozumienia z sierpnia i września 1980 r. na Wybrzeżu i Górnym Śląsku otworzyły drogę do organizacji i zalegalizowania niezależnego od rządu i partii związku zawodowego. Statut NSZZ „Solidarność”. napisali prawnicy Jan Olszewski, Andrzej Stelmachowski i Wiesław Chrzanowski.

1 października 1980 r. do władz Związku wpłynęło pismo sędziego Zdzisława Kościelniaka z zastrzeżeniami dotyczącymi złożonego wniosku o rejestrację NSZZ „S”. Dotyczyły one m.in. braku w statucie zapisu o kierowniczej roli partii w PRL i określenia terytorialnego zakresu działalności związku oraz braku podkreślenia współodpowiedzialności Związku za realizację zadań gospodarczych.

Spór miał w rzeczywistości charakter polityczny. Decyzję  podejmowało Biuro Polityczne KC PZPR. 3 października w wielu zakładach pracy odbyły się jednogodzinne strajki w proteście przeciwko opieszałości władz we wprowadzaniu w życie porozumień. Tego dnia Sąd Wojewódzki w Warszawie wpisał do rejestru związków zawodowych NSZZ „Solidarność”. Dokonał jednak zmian w statucie, wykreślając zapisy o prawie do strajku, dopisując kierowniczą rolę PZPR.

Krajowa Komisja Porozumiewawcza zapowiedziała odwołanie do Sądu Najwyższego i wydała oświadczenie, że „przedstawiony przez nas Statut w pełni zgodny z prawem, w bezprecedensowy w dziejach polskiego wymiaru sprawiedliwości sposób, został poddany bezprawnemu okaleczeniu, bez zgody Komitetu Założycielskiego”. KKP ogłosiła 27 października gotowość strajkową.

Sąd Najwyższy uchylił poprawki wprowadzone do statutu NSZZ „Solidarność”. Przedstawiciele NSZZ „S” zgodzili się na dołączenie aneksem postanowień konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz fragmentu Porozumienia Gdańskiego, w którym MKS uznawał kierowniczą rolę PZPR w państwie. 10 listopada 1980 r. Sąd Najwyższy zatwierdził statut NSZZ „Solidarność”. Po wpisaniu „S” do rejestru związków zawodowych Krajowa Komisja Porozumiewawcza odwołała gotowość strajkową i przygotowania do strajku generalnego. Rejestracja NSZZ „Solidarność” stała się faktem.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej