Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany do 24 maja br.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 kwietnia br., okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został przedłużony do 24 maja. Od 6 maja br. jest możliwe otwarcie placówek opiekuńczych (żłobki, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach – zgodnie z rozporządzeniem z 30 kwietnia br.). By to było możliwe konieczne było nowelizacja rozporządzenia (poprzednio zasiłki miały być wypłacane do 3 maja br.)

Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony o 21 dni od 4 maja do 24 maja 2020 r. 

Na podstawie przepisów dodatkowy zasiłek opiekuńczy nadal będzie przysługiwał rodzicom dzieci w wieku do 8 roku życia oraz opiekunom dzieci do 16 lat, jeśli mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, w przypadku orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz rodzicom dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Od 6  maja otwarcie placówek jest możliwe ale nie obowiązkowe. Decyzja zależy od organu założycielskiego i powinna być podjęta we współpracy z powiatowymi służbami sanitarnymi, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w rejonie oraz po konsultacji z rodzicami.

Nawet jeżeli władze samorządowe zdecydują o otwarciu placówek, rodzice mają wybór czy posłać do nich dziecko czy nie. Jeśli mimo otwartego żłobka lub przedszkola się na to nie zdecydują, to będą mogli dalej pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Wszelkie informacje dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego są dostępne na stronie internetowej zus.pl. Zostało także zmodyfikowane oświadczenie, które należy złożyć aby otrzymać świadczenie.  Mimo tego, wnioski złożone na poprzednim druku będą normalnie rozpatrywane.

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego Krzysztof Cieszyński

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej