Dodatki solidarnościowe na Pomorzu: ponad 6 mln zł

Gdański i słupski oddział Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaciły już ponad 6 mln zł w ramach dodatku solidarnościowego.
Do tej pory do pomorskich oddziałów ZUS wpłynęło prawie 5 tys. wniosków w tej sprawie. Zrealizowano 4,6 tys. z nich.  Oddział ZUS w Gdańsku wypłacił do tej pory ponad 4,5 mln zł, a oddział w Słupsku ponad 1,4 mln zł.

Z danych ZUS wynika, że częściej o środki wnioskują kobiety – 59 proc. Jeśli chodzi o podział wiekowy to ponad 1/3 wniosków pochodzi od osób w przedziale wiekowym 26-35 lat.
Wnioski o dodatek mogą składać osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę zawarta na czas określony uległa rozwiązaniu. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.

Dodatek, który wynosi 1400 zł, można pobierać maksymalnie przez 3 miesiące, wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym został złożony wniosek.

Świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy. Otrzymanie dodatku solidarnościowego powoduje zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.

Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy ZUS opłaca składkę emerytalną i rentową, a także zdrowotną. Składki nie pomniejszają jednak wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa. Kwota dodatku jest więc  wypłacana w całości. O świadczenie można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną, czyli na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS.

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego Krzysztof Cieszyński

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej