Do wojska marsz!

21 maja br. ruszył nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, która trwa 12 miesięcy. Ochotnicy otrzymają co miesiąc żołd 4560 zł. Mogą też liczyć na przywileje przy naborze do służby zawodowej czy administracji publicznej.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowy rodzaj wojskowej służby, która powstała dzięki uchwaleniu Ustawy o Obronie Ojczyzny.  

Przypomnijmy, że kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma do wyboru trzy rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową (WOT), dobrowolną zasadniczą służbę wojskową.  

Jak informuje Wojsko Polskie, kandydaci do służby muszą mieć ukończone 18 lat oraz posiadać polskie obywatelstwo. Ponadto nie mogą być karani za przestępstwo umyślne, muszą być zdolni fizycznie i psychicznie do pełnienia służby wojskowej, posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie i cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Na stoiskach promocyjno-informacyjnych można uzyskać informacje o dobrowolnej służbie zasadniczej oraz innych rodzajach służby w wojsku.

W 32 miejscowościach w całej Polsce, odbywają się pikniki wojskowe pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”. Dodatkowo w całej Polsce wystawiono 70 punktów rekrutacyjnych. W woj. pomorskim punkty rejestracyjne otwarte były w Malborku (pl. Jagiellończyka) i w Lęborku (pl. Pokoju).

Zobaczyć można sprzęt wojskowy, w tym m.in. czołgi Leopard, transportery Rosomak, moździerze Rak. Współorganizatorem pikników wojskowych jest Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, które powstało zgodnie z zapisami ustawy o obronie Ojczyzny i zastąpiło działające w dotychczasowej formule Terenowe Organy Administracji Wojskowej. Nowemu centrum podlega 16 oddziałów zamiejscowych i 86 wojskowych centrów rekrutacji (WCR).

Pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej, pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska, czas jej odbywania wliczany do okresu odbywania służby wojskowej albo okresu zatrudnienia.

– Najlepszą i najskuteczniejszą odpowiedzią na zagrożenia jest wzmocnienie polskich sił zbrojnych. Dlatego też zdecydowaliśmy o tym, aby rozpocząć kampanię dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.   

Naszym celem jest, aby Wojsko Polskie liczyło 300 tys. żołnierzy, w tym 250 tys. żołnierzy zawodowych, oraz by jak najwięcej osób było przeszklonych. W tym roku WP ma 15 tys. miejsc dla ochotników w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej.  

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona przełomowym dokumentem dla obronności RP i polskich sił zbrojnych – ustawą o obronie Ojczyzny. Ustawa zawiera dostosowany do współczesnych wyzwań całokształt prawa wojskowego oraz proponuje mechanizmy finansowania jego modernizacji, jak również wskazuje model do osiągnięcia 300 tys. żołnierzy w polskich siłach zbrojnych (250 tys. w jednostkach operacyjnych oraz 50 tys. „terytorialsów”).   

(zdj.: wojsko-polskie.pl)

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej