Deklaracja z Porto musi być punktem zwrotnym dla Europy

Luca Visentini. Źródło: etuc.org

Komentując oświadczenie ze szczytu społecznego Unii Europejskiej w Porto, sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) Luca Visentini powiedział:

Dzisiejsza deklaracja stanowi symboliczny punkt zwrotny dla Europy. Zaczyna ona wprowadzać Europę z powrotem na ścieżkę społeczną zapisaną w traktatach założycielskich. Jest to niezbędne, aby bardziej sprawiedliwie odbudować nasz kontynent po pandemii.

Wizja uzgodniona dziś przez liderów i partnerów społecznych może podnieść standard pracy i życia ludzi na całym kontynencie – ale tylko wtedy, gdy obietnice zawarte w filarze społecznym zostaną przekształcone w konkretne polityki na szczeblu europejskim i krajowym.

Postęp musi rozpocząć się od wyjścia z kryzysu spowodowanego przez pandemię. Celem jest oszczędzanie i tworzenie wysokiej jakości i dobrze płatnych miejsc pracy poprzez masowe inwestycje publiczne przed sztywnymi zasadami kontroli zadłużenia.

Ponowne uruchomienie Europy Socjalnej jest możliwe tylko poprzez fundamentalną zmianę naszego modelu gospodarczego z modelu opartego wyłącznie na pogoni za zyskami i produktywnością na taki, który koncentruje się na dobrobycie ludzi i szanuje środowisko, sprawiedliwość społeczną oraz prawa indywidualne i zbiorowe.

Dziesięciolecie zaciskania pasa sprawiło, że Europa stała się biedniejsza gospodarczo i bardziej podzielona politycznie. Ten szczyt musi być początkiem dziesięciolecia postępu społecznego, który nie pozostawi nikogo w tyle.

Pełne przemówienie Luca Visentiniego na szczycie społecznym UE…>>

Na szczycie w Porto podpisano deklarację. Instytucje UE, prezydencja portugalska i partnerzy społeczni zgodzili się:

  • Utrzymuj środki nadzwyczajne tak długo, jak to konieczne
  • Ożywienie sprzyjające włączeniu społecznemu, trwałe i sprawiedliwe, sprzyjające zatrudnieniu
  • Wspieranie godnych warunków pracy i godziwego wynagrodzenia dla wszystkich
  • Wzmocnienie krajowych systemów ochrony socjalnej, w celu zapewnienia wszystkim godnego życia
  • Promowanie równości płci, w tym poprzez zlikwidowanie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć i zagwarantowanie prawa do równego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości

Pełna deklaracja ze szczytu społecznego UE…>>

Źródło: etuc.org
Zdjęcia: etuc.org; Wikimedia Commons

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej