Cudzoziemcy spoza UE na pomorskim rynku pracy – podsumowanie roku 2019

– Korzystna sytuacja, utrzymująca się od jakiegoś czasu na pomorskim rynku pracy, przyczyniła się jednocześnie do powstania problemów – zwraca uwagę Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w przygotowanym podsumowaniu.

Aby uniknąć przestojów coraz częściej stosowaną praktyką jest zatrudnianie naszych wschodnich sąsiadów. Spora część pracodawców stosuje uproszczoną procedurę, która umożliwia im zatrudnianie obywateli z 6 krajów spoza Unii Europejskiej:

 • Armenii
 • Białorusi
 • Gruzji
 • Mołdawii
 • Rosji
 • Ukrainy

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń powiatowych urzędów pracy w woj. pomorskiego wg narodowości w 2019 roku (grafika: PORP)

– W 2019 roku pracodawcy oferując zatrudnienie obcokrajowcom, najchętniej powierzali pracę w swoich firmach obywatelom Ukrainy. Ich udział wyniósł około 90 procent. Nieco mniejsze zainteresowanie odnotowano w odniesieniu do obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Rosji. Najmniejszy natomiast odsetek zatrudnionych obcokrajowców stanowili obywatele Armenii – informuje PORP.

Wśród wszystkich umów najbardziej popularną formą zatrudnienia cudzoziemców była umowa zlecenie (75 procent). Nieco rzadziej cudzoziemcy pracowali w oparciu o umowę o pracę (15 procent) oraz umowę o dzieło (9 procent).

Cudzoziemcy najczęściej byli zatrudniani jako:

 • pracownik przy pracach prostych
 • rzemieślnik
 • robotnik przemysłowy
  a także (ale w mniejszej liczbie):
 • monter maszyn i urządzeń
 • operator

(mat. PORP, oprac. TM)

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej