COVID-19 a czas pracy

Monitor MOP na temat COVID-19 i oddziaływania na pracę pokazuje, że w wyniku przedłużenia i rozszerzenia działań związanych z izolacją i obostrzeniami, przewiduje się spadek liczby godzin pracy w II kwartale 2020 r.  

W porównaniu ze wskaźnikami sprzed kryzysu (IV kw. 2019 r.) MOP zakłada spadek o 10,5%, co odpowiada 305 mln miejsc pracy w pełnym wymiarze godzin (przy założeniu 48-godzinnego tygodnia pracy).

 Szacunki wskazują na 12,4% spadek liczby godzin pracy w drugim kwartale dla obu Ameryk (w porównaniu ze stanem sprzed kryzysu) oraz 11,8% dla Europy i Azji Środkowej. W Europie Północnej i Zachodniej, MOP spodziewa się spadku odpowiednio o 11,7% i 11,9%. Europa Południowa straciłaby 15,9% czasu pracy.

Prawie 1,6 mld pracowników zatrudnionych w tzw. gospodarce nieformalnej jest bezpośrednio zagrożonych utratą środków utrzymania. Szacuje się, że „pracownicy nieformalni” w Europie i Azji Środkowej doświadczyli spadku dochodów o 70% w marcu br., w trakcie pierwszego miesiąca kryzysu.

Przypomnijmy przy tym tzw. elastyczny czas pracy. Jego wprowadzenie musi być  uzasadnione przyczynami dotyczącymi organizacji pracy, gdy występują przyczyny obiektywne, uzasadnione, techniczne. Kodeks pracy zawiera katalog możliwych do zastosowania systemów czasu pracy.  W tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzone zostały rozwiązania uelastyczniające przepisy o czasie pracy. Będą je mogli stosować pracodawcy, u których na skutek epidemii koronawirusa wystąpił spadek obrotów gospodarczych.   Przy tym pracodawca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy na koniec III kwartału 2019 r.

W porozumieniu z organizacjami związkowymi albo przedstawicielami pracowników (tam, gdzie takie organizacje nie działają), pracodawcy mogą zawrzeć porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym możliwe jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do maksymalnie 12 godzin (w okresie rozliczeniowym do 12 miesięcy), a pracodawca będzie musiał „oddać” godziny innego dnia lub dać dzień wolny oraz zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej