Byłeś w opozycji, działałeś, byłeś represjonowany, nie mogłeś pracować: będzie wyrównana emerytura

Opozycjoniści z czasów PRL a obecni emeryci, którym nadano status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, dostaną podwyżkę emerytury lub renty, jeśli obecnie pobierane świadczenie jest niższe niż 2400 zł brutto. Do takiej kwoty wyrównane będą świadczenia takich osób.

Na posiedzeniu 14 sierpnia br. Sejm opowiedział się za przyznaniem świadczenia do 2400 zł dla działaczy opozycji z czasów PRL, tym, którzy posiadają status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, potwierdzony przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Takich osób jest 12,7 tys., a spośród nich 9 tys. pobiera emerytury.

Jeśli obecnie taki emeryt/rencista pobiera świadczenie 2000 zł brutto, zostanie ono podniesione o 400 zł, 2400 zł brutto. By otrzymać wyrównanie trzeba złożyć wniosek do ZUS lub KRUS, wraz z dokumentami poświadczającymi status opozycjonisty lub osoby represjonowanej. Rząd szacuje, że wyrównanie wyniesie średnio 900 zł na osobę miesięcznie.
Ci, którzy zostali wywiezieni w ramach represji na Wschód za każdy miesiąc zsyłki otrzymają od Skarbu Państwa 200 zł. Świadczenie będzie przyznawane jednorazowo. Nie będzie wliczać się do kryterium dochodowego, jeśli ktoś korzysta z innych świadczeń.
Za przyjęciem projektu ustawy o wyższej stawce emerytury dla działaczy opozycyjnych w czasach PRL zagłosowało 434 posłów, przy 1 wstrzymującym.

Ten gest ma wesprzeć finansowo tych, którzy nie mogli podjąć pracy i odkładać pieniędzy na emerytury z powodu działalności opozycyjnej i represji.
– Konieczne jest zadośćuczynienie krzywdom doznanym ze strony reżimu komunistycznego przez osoby, które swoim poświeceniem przyczyniły się obalenia ustroju totalitarnego oraz odrodzenia demokratycznego i niepodległego państwa polskiego – czytamy w uzasadnieniu zawartym w oficjalnym tekście projektu ustawy.

Ustawa jest teraz w Senacie.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej