Apel ws. sytuacji w oświacie

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku z niepokojem obserwuje napiętą sytuację w oświacie i nastroje wśród nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

  • Żądamy zagwarantowania od 1 stycznia 2022 r. realnej podwyżki wynagrodzeń, której domagała się Sekcja wielokrotnie, między innymi w stanowisku z 9. 06. 2021 r., w liście delegatów na WZD z dnia 9. 11. 2021 r. do Ministra Edukacji i Nauki.
  • Domagamy się tworzenia dobrego prawa, by nie dochodziło do sytuacji, jak w styczniu 2022 r. w naliczeniach wynagrodzeń, co stało się źródłem dodatkowego niepokoju nauczycieli. Żądamy natychmiastowej korekty Polskiego Ładu tak, aby żaden z pracowników oświaty (jak wielokrotnie zapowiadano) nie stracił finansowo na wprowadzeniu nowych rozwiązań finansowo-podatkowych.
  • Apelujemy o zapewnienie wszelkiej możliwej pomocy szkołom zmagającym się z kolejną falą epidemii. W sytuacji edukacji on-line, hybrydowej, kierowania uczniów i nauczycieli na kwarantanny, tym bardziej ważne jest odciążenie szkół od nadmiernej biurokracji, o czym pisaliśmy w listach do Pomorskiego Kuratora Oświaty z 16. 11. 2021 r. oraz z 9. 12. 2021 r.
  • Nalegamy na zaprzestanie, głównie za pośrednictwem mediów, lansowania nieprawdziwych informacji dotyczących wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, wycofanie się z daleko idących zmian w ustawie Karta nauczyciela (wzrost pensum o 4 godz., wprowadzenie godzin do dyspozycji dyrektora o 8 godz.). W tak trudnej sytuacji szkół związanych z epidemią, brakowi dodatkowych środków na proponowane zadania, tworzy sytuację kolejnych lęków nauczycieli o zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia.

Apelujemy do strony rządowej, ale także opozycji parlamentarnej, jednostek samorządu terytorialnego o rzeczywisty DIALOG i szukanie kompromisu – bez agresji, odbierania innym partnerom społecznym prawa do własnego zdania.

Problemy ostatnich dni, gdy różnie naliczano wynagrodzenia pokazuje, że przysłowiowy diabeł często tkwi w szczegółach. Apelujemy o stanowienie prawa z należytą starannością. Ważne, by pamiętać o równowadze praw i obowiązków między czterema podstawami edukacyjnego stołu, którego filary stanowią: organy nadzorujące (MEiN i kuratoria) – Organy prowadzące (m.in. JST) – Nauczyciele i dyrektorzy – Uczniowie i rodzice. Jeżeli w którymś segmencie ten zestaw praw i powinności zostanie nieproporcjonalnie zróżnicowany, oznaczać będzie brak stabilizacji, które w szkolnictwie jest bardzo ważne.

Należy też mieć na uwadze, aby stanowione prawo nade wszystko zapewniało podmiotowość nauczycieli. To oni, nie ministrowie, organy prowadzące (dyrektorzy) są najważniejsi w procesie kształcenia i wychowania młodych obywateli Rzeczpospolitej.

Gdańsk, 11 stycznia 2022 r.

W imieniu Rady Sekcji,

Barbara Kamińska, zastępca przewodniczącego
Anna Kocik,(zastępca przewodniczącego Sekcji
Wojciech Książek,(przewodniczący Sekcji Gdańskiej

Apel otrzymują:

  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
  • Ministerstwo Edukacji i Nauki,
  • Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”,
  • Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,
  • Pomorski Kurator Oświaty,
  • Organy prowadząca oraz szkoły w województwie pomorskim.
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej