7-godzinny dzień pracy? Dlaczego nie. W Lesznie już od lipca br.

Pracownicy Urzędu Miasta Leszna od 1 lipca br. będą pracowali krócej. Jak informuje biuro prezydenta Leszna włodarz miasta Grzegorz Rusiecki podjął decyzję o zmniejszeniu normy czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Leszna z 8 godzin do 7 godzin, przy jednoczesnym zachowaniu wysokości wynagrodzenia i wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Pracownicy Urzędu Miasta Leszna od 1 lipca br. będą pracowali krócej. Zamiast tradycyjnych 8 godzin, będzie to 7 godzin dziennie. Oznacza to, że tygodniowo będą oni w pracy 35 godzin. Wysokość wynagrodzenia i wymiaru urlopu wypoczynkowego nie zmienią się.
W lipcu i sierpniu br. urząd będzie czynny w poniedziałki od 7:00 do 18:00, a w pozostałe dni w godzinach 7:00 – 14:00.

– To pilotażowe działanie. Najbliższe miesiące pokażą, czy takie rozwiązanie wpłynie pozytywnie na wydajność i efektywność pracy w urzędzie, np. czy ilość obsługiwanych klientów lub wydanych decyzji nie ulegnie zmniejszeniu. Będę to monitorować i analizować na podstawie sprawozdań, jakie przygotowywać będą naczelnicy i kierownicy – zapowiedział prezydent Grzegorz Rusiecki.

Uwaga! W Sejmie trwa proces legislacyjny w sprawie zmniejszenia tygodniowej normy pracy do 35 godzin. We wrześniu 2022 r. grupa posłów Lewicy skierowała do Sejmu poselski projekt ustawy w sprawie ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy. Temat wrócił w obecnej kadencji.

Czas pracy w krajach Unii Europejskiej wg Eurostatu w 2021 r. wyniósł średnio 36,4 godz. tygodniowo. Pośród państw członkowskich jest rozpiętość — od 32,2 godz. w Holandii do 40,1 godz. w Grecji. Eurostat wylicza, że najdłuższy czas pracy w Unii Europejskiej obowiązywał w Grecji (40,1 godz.), Rumunii (39,8 godz.), Polsce (39,7 godz.) i Bułgarii (39,5 godz.). Najkrótszy natomiast zaobserwowano w Holandii (32,2 godz.), Austrii (33,7 godz.) i Niemczech (34,6 godz.).
W Szwecji, Niemczech, Irlandii, Austrii, Holandii, Finlandii i Belgii najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które pracowały średnio w tygodniu mniej niż 35 godz., przy czym w Holandii ich udział przekroczył 50 proc.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej