6 marca 2023 r. Posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego m.in. o wyborach i zmianach w prawie pracy

Przebieg kampanii wyborczej i wyborów związkowych w Regionie Gdańskim, sytuacja w zakładach pracy Wybrzeża oraz zmiany w kodeksie pracy, wprowadzające pracę zdalną na stałe do prawa pracy były głównymi punktami obrad członków ZRG NSZZ „Solidarność””.

ZRG obradował 6 marca br. – dzień przed posiedzeniem KK NSZZ „S”, na którym spodziewamy się m.in. informacji – komunikatu z postępów rozmów w komisji Rząd – Krajówka.  

Jednym z tematów obrad była ustawa zmieniająca kodeks pracy, która wprowadza na stałe przepisy o pracy zdalnej. Omówieniem jej zapisów i odpowiedziami na szereg pytań (o procedury kontroli trzeźwości, miejsca wykonywania pracy zdalnej, o rejestr substancji uznawanych za niedozwolone) związkowców zajęła się Maria Szwajkiewicz, radca prawny z Działu prawnego ZRG NSZZ „S”. Jak już informowaliśmy, także eksperci Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przygotowali specjalny informator na temat pracy zdalnej. Opracowanie będzie aktualizowane poprzez odpowiedzi na pytania, które zostaną nadesłane po wejściu w życie nowelizowanych przepisów.

Nowelizacja kodeksu w zakresie pracy zdalnej w pełni wejdzie w życie 7 kwietnia 2023 r. Nowela dotyczy głównie dwóch podstawowych zagadnień prawnych: wprowadzenia pracy zdalnej jako stałej formy świadczenia pracy umocowanej w kodeksie pracy oraz umożliwienia pracodawcom prowadzenia w miejscu pracy kontroli pracowników na obecność w organizmach alkoholu lub środków odurzających. Czekamy na odpowiednie zaktualizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia definiujące te środki oraz zawierające listę substancji odurzających.
Obszerny artykuł na ten temat znaleźć można w marcowym Magazynie Solidarność na str. 20–21.  

Stefan Gawroński, przewodniczący RKW Regionu Gdańskiego i członek członkiem Krajowej Komisji Wyborczej, przedstawił sprawozdanie z przebiegu związkowych wyborów na kadencję 2023–28. Termin ich przeprowadzenia w podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku upływa 31 marca br. Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „S” (sprawozdawczo-wyborcze) odbędzie się 14 i 15 czerwca br. w Sali BHP dawnej Stoczni Gdańskiej (godzina WZD podana zostanie w terminie późniejszym). Krzysztof Dośla zaapelował o udział w akcie wyborczym i o sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z ordynacją wyborczą i wyborczym kalendarzem.  

Relacje ze sposobu przeprowadzenia wyborów złożyli m.in. Piotr Ratkowski, lider „S” w PGE Eksploatacja i Tomasz Muszyński, przewodniczący KM NSZZ „S” Dovista Polska. Z kolei Aleksander Kozicki, kierownik Biura Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Gdyni poinformował związkowców o pacie w negocjacjach z gdyńskim magistratem o podwyżkę pensji pracowników MOPS w Gdyni, w którym zatrudnionych jest ok. 500 pracowników. Zanosi się tam na spór zbiorowy. Procedura sporu zbiorowego jest prowadzona w przedsiębiorstwach komunikacji zbiorowej w Gdyni.

Z postulatu wzrostu wynagrodzeń nie rezygnują też związkowcy w „Gdańskich Wodociągach” S.A. „Odzyskanie” z początkiem br. gdańskiej wody i spółki ją dystrybuującej z rąk Francuzów i pojawienie się na gospodarczej mapie „Gdańskich Wodociągów” – w miejsce SNG, oznaczały zmiany w układzie właścicielskim i radzie nadzorczej przedsiębiorstwa, ale pracownicy nie mają powodu do satysfakcji. Stąd list wystosowany do premiera Morawieckiego przez Prezydium ZRG NSZZ „S” z wnioskiem o interwencję w PGW Wodach Polskich.

Z kolei Karol Guzikiewicz, przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej MSZZ „S” Stoczni Gdansk, relacjonował prace nad projektem budowy fabryki wież dla morskiej energetyki wiatrowej (MEW). Jak informowaliśmy (m.in. marcowy „Magazyn Solidarność” str. 15) Rządowa Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Baltic Towers sp. z o.o. oraz hiszpańska GRI Renewable Industries, globalna firma, realizująca projekty energetyki wiatrowej, podpisały 19 stycznia br. umowę joint venture o budowie w Gdańsku fabryki wież dla morskiej energetyki wiatrowej. Planowane uruchomienie produkcji – w 2025 r. W Gdańsku, w myśl standardu Industry 4.0, zostanie zbudowana hala do produkcji wież offshore i turbin wiatrowych.

Jan Dettlaff z Wejherowa i Mirosław Kamieński, lider NSZZ „S” w PGZ Stocznia Wojenna dopytywali o rezultaty negocjacji rząd-„Solidarność” oraz o płace osób wynagradzanych z daniny publicznej, czyli szeroko pojętej sfery budżetowej. Informacje są oczekiwane, ale panuje cisza. Być może zostaną one przekazane związkowcom na wtorkowych obradach „Krajówki”. Niskie wynagrodzenia, na które wpływ ma Ministerstwo Obrony Narodowej, są od lat bolączką m.in. związkowców z 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie, czyli pracowników cywilnych wojska. Ale problem wynagrodzeń nienadążających za inflacją dotyczy całej sfery budżetowej.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej