4,9 proc. – Produkt Krajowy Brutto Polski w 2022 r.

Produkt Krajowy Brutto Polski w 2022 r. wzrósł o 4,9 proc., po wzroście o 6,8 proc. w 2021 roku – podał w szacunkach danych Główny Urząd Statystyczny.

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto w Polsce w 2022 r. był realnie o 4,9 proc. wyższy w porównaniu z 2021 r., wobec wzrostu o 6,8 proc. w 2021 r. (w cenach stałych roku poprzedniego). Z kwartału na kwartał dynamika wzrostu PKB zwalniała.

W 2022 r. w zbiorowości przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową, sprzedaż detaliczna ogółem zwiększyła się o 2,9 proc. (r/r), a w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób wzrost wyniósł 5,0 proc. (r/r).

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2022 r. wyniósł 14,4 proc. i był najwyższy od 1997 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2022 r. wyniosło 6653,67 zł i było o 13,0 proc. wyższe niż w poprzednim roku (wobec wzrostu o 8,8 proc. w 2021 r.).

Inwestycje zwiększyły się o 4,6 proc. r/d/r (najbardziej od 2019 r., 2,1 proc. w ub.r.), a konsumpcja gospodarstw domowych (wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych) o 3 proc. rok do roku (wobec 6,3 proc. w 2021 r.).

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej