„45 minut w 15 sekund”. Gdańska Sekcja Oświaty dołącza się do akcji

Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku apeluje do członków Związku o włączenie się do akcji „45 minut w 15 sekund”, mającej na celu przekazanie informacji ilustrujących realną sytuację w oświacie, w tym wynagrodzeń oraz warunków pracy nauczycieli oraz innych pracowników szkół.

Akcja polega na nagraniu przez pracowników oświaty krótkich filmików ukazujących rzeczywistość szkolną. Ważne, by w nagranych filmach znalazły się materiały ukazujące różne sytuacje dotyczące pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkolnej, bibliotek szkolnych, świetlic, internatów.

Adres do wysyłki nagranych filmów (do 15 sekund): rafal.biernacki@solidarnosc.poznan.pl

Instrukcją nagrywania filmów i wszelkimi niezbędnymi materiałami dotyczącymi akcji dysponuje Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

W tym tygodniu w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiono cel akcji (finał jest planowany na Dzień Edukacji Narodowej).

Za podjęcie tego wyzwania i wysiłku koordynowania zadania –  oświatowa „Solidarność” serdecznie dziękuje.

Od 2017 r. oświatowa „Solidarność” żąda uzależnienia wynagrodzeń nauczycieli od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

– Jako związek zawodowy nie chcemy, aby nauczyciele byli wyłącznie zdani na „łaskawość” i decyzje polityków oraz urzędników samorządowych, którzy kształtują wynagrodzenia w oświacie – piszą związkowcy z oświatowej „Solidarności”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej