22 października, wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II

Dziś, 22 października, w Kościele wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II, papieża Polaka. Właśnie 22 października 1978 roku, czyli 43 lata temu, Jan Paweł II zainaugurował swój pontyfikat uroczystą mszą świętą na placu św. Piotra w Rzymie.

Dla NSZZ „Solidarność” św. Jan Paweł II to szczególna postać.

Wspólna historia Jana Pawła II i „Solidarności” rozpoczęła się już w sierpniu 1980 r., gdy na bramie nr 2 strajkującej Stoczni Gdańskiej obok wizerunków Matki Boskiej powieszono portrety papieża. Ojciec Święty wsparł protestujących w specjalnych telegramie wysłanym 20 sierpnia do prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, opublikowanym w strajkowym biuletynie 24 sierpnia. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy „zrewanżował” się telegramem wysłanym do Jana Pawła II już po podpisaniu Porozumień Sierpniowych. „W imieniu strajkujących robotników MKS w Gdańsku w dniu zakończenia strajku przesyła Waszej Świątobliwości wyrazy głębokiej czci i wdzięczności za okazaną pamięć, dar modlitwy oraz błogosławieństwo dla naszej umiłowanej Ojczyzny” – napisali strajkujący 31 sierpnia 1980 r.

Przez kolejne lata członkowie Związku mieli wielokrotnie okazję słyszeć z ust Jana Pawła II słowa o godności, miejscu i funkcjach pracy w życiu człowieka, roli „Solidarności” i budowaniu solidarnych stosunków społeczno-gospodarczych. Jednak przywoływane są przede wszystkim wypowiedzi papieża z okresu PRL-u, np. te z wizyty w Trójmieście w czerwcu 1987 r. Tymczasem również po 1989 r., czy to podczas pielgrzymek, czy w trakcie specjalnych audiencji dla członków Związku, Ojciec Święty mówił – by użyć popularnej formuły – do „Solidarności” i za „Solidarność”.

W swoich naukach Jan Paweł II potrafił połączyć trzy wymiary funkcjonowania Związku: historyczną rolę (współudział w oba leniu komunizmu), bardzo „polskie” doświadczenie religijnej motywacji członków „Solidarności” oraz zadania, jakie przed „S” jako związkiem zawodowym postawiła nowa rzeczywistość. „Było to przełomowe wy darzenie w historii naszego narodu, ale także w dziejach Europy. »Solidarność« otworzyła bramy wolności” – mówił Jana Paweł II w homilii podczas mszy św. w Sopocie 5 czerwca 1999 r.

Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się miesiąc po pogrzebie, a zakończył w 2011 r.

Proces kanonizacyjny zakończył się szybko, trzy lata po beatyfikacji. Kardynał Karol Wojtyła został wybrany przez konklawe 263 następcą św. Piotra 16 października 1978 r. (od blisko 500 lat papieżem nie został Włoch). Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki, w tym 9 do Polski, m.in. w 1987 r. odwiedził Gdynię i Gdańsk, w 1999 r. Gdańsk, Sopot i Pelplin. Podczas pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcu 1979 r. Ojciec Święty wypowiedział na pl. Zwycięstwa w Warszawie prorocze słowa: ” Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Jan Paweł II nieustannie wspierał „Solidarność”. 15 stycznia 1981 r. przyjął w Watykanie delegację Związku. Podczas audiencji 11 listopada 2003 r. Ojciec Święty mówił do związkowców z NSZZ „S”: „Władza przechodzi z rąk do rąk, a robotnicy, rolnicy, nauczyciele, służba zdrowia i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć »Solidarności«”. Testament Jana Pawła Wielkiego staramy się realizować. Tym bardziej jest to ważne, iż nasilają się próby podważania jego zasług, jego wskazówek i jego wielkości.

(red.)

Zdjęcia: Wojciech Milewski

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej