100 procent dodatku tym, którzy na pierwszej linii (nie wszystkim)

Minister zdrowia Adam Niedzielski wydał w niedzielę pozaustawowe polecenie prezesowi NFZ, by każda osoba z personelu medycznego walcząca z COVID-19, wraz z ratownikami medycznymi oraz diagnostami laboratoriów szpitalnych, otrzymała o 100 proc. większe wynagrodzenie w formie świadczenia dodatkowego (200 proc. uposażenia zasadniczego). Polecenie MZ, bez czekania na ustawę, obowiązuje od momentu podpisania, czyli od niedzieli 1 listopada br.

– Po wydaniu przeze mnie polecenia prezesowi NFZ, każda osoba z personelu medycznego walcząca z COVID wraz z ratownikami medycznymi oraz diagnostami laboratoriów szpitalnych otrzyma o 100 procent większe wynagrodzenie w formie świadczenia dodatkowego. Gwarantując dwukrotny wzrost pensji również ratownikom i diagnostom obejmujemy tym samym tą regulacją wszystkich, którzy na pierwszej linii walczą z COVID-19 – powiedział Niedzielski.

Szef rządu Mateusz Morawiecki odniósł się do decyzji Niedzielskiego:

– W tych trudnych dla nas wszystkich dniach rząd wspiera lekarzy i cały personel medyczny walczący z koronawirusem w sposób szczególny, również finansowo. Od dziś podnosimy ich wynagrodzenia o 100 proc. Nikt nie zasługuje na to bardziej, niż Oni – napisał Morawiecki, gwarantując dwukrotny wzrost pensji również ratownikom i diagnostom obejmujemy tym samym tą regulacją wszystkich, którzy na pierwszej linii walczą z COVID-19. Doprecyzowania wymaga, czy dodatek trafi też do diagnostów obrazowych (rtg) i salowych, wykonujących ciężką pracę. W MZ zapomniano też o pracownikach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zmiana zakresu podmiotów objętych poleceniem ministra jest po to, aby objąć nim, poza dotychczas wskazanym personelem medycznym szpitali II i III poziomu, również podmioty lecznicze, w których skład wchodzą jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego, izby przyjęć, a także laboratoria podmiotów leczniczych będących szpitalami I, II i III poziomu, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2.

– Podwyższenie wysokości świadczenia dodatkowego polegać ma na określeniu, że jego wysokość ma być równa nie jak dotychczas 50 proc., lecz 100 proc. wynagrodzenia wynikającego z umowy cywilnoprawnej danej osoby. Podwyższeniu ulega także maksymalna kwota świadczenia dodatkowego z 10 000 zł do 15 000 zł – czytamy.

Przypomnijmy, że w środę Sejm głosował 41 poprawek zgłoszonych przez Senat do nowelizacji niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Posłowie poparli (mimo zgłoszonego na komisji negatywnego stanowiska rządu) propozycję Senatu, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwać ma niemal wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy przez wojewodów) pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na Covid-19 lub podejrzanych o zakażenia.

Jaki zapis znajdzie się ostatecznie w ustawie? Polecenie ministra wyszło przed zakończeniem procedowania ustawowego. Ten bowiem trwa od 20 października br. Tymczasem obrady sejmowe zostały przesunięte nie o dzień a o dwa tygodnie. Sejm zbiera się nie 5, a dopiero 18 listopada br.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej